Member list with commitment

First name Last name Permanent Address Phone Commitment
Mamun Choudhury Shibnagar, Kanaighat, Ssylhet 01715093470 24000.00
Mahmud Hussain Durlobpur, Kanaghat, Sylhet 01743930797 25000.00
Bodruz Zaman Satpari, July, Kanaighat, Sylhet 01711194227 5000
Mohammad Salim ahmed Agripara, Kanaighat, Sylhet 01714499606 6000.00
Dr Kazi Shah Alam Uttar Gobpur, Kanaighat, Sylhet 01712060229 50000
Mohon Lal Das Dalaichar, Kanaighat, Sylhet 01712030806 15000.00
Dr Nasima Akther Shibnagor, Kanaighat, Sylhet 01712178390 12000.00
Md Shamsuzzaman 90, Housing Estate, Sylhet 01765353355 10000.00
Shuabur Rahman 57 Bhoishaky RA, Khoradipara, Shibgonj, Sylhet 00447958878314 20,000
Faruk Ali Darbast,Jaintapur,Sylhet,Bangladesh 6468423524 8500
Md. Gias Uddin Villdurlobpur, Kanaighat, Sylhet 01715822121 6000
Aziz Ahmed H47, Block.A , Main Road, Uposhohor, Sylhet 01712668395 5000.00
Md. Reaz Uddin 18 Surrey Road, Barking essex, IG11 7QT , London, UK 447920876966 6000
Sohel Uddin Bhadeshwar, Golapganj, Sylhet 440894 6000
Dr Harunur Rashid 2/5 Block-A, Lalmatia, Dhaka-1207 01789788915 30000.00
Md Masuk Ahmed Uttar Doloimati, Shibnagor, Kanaighat, Sylhet 01779752979 5000
Abdur Rahman Syedpur, Majortilla, Sylhet 01712051563 8000
Shafiqur Rahman Paira Darshon Dewri, Sylhet 01924817506 2000
Aminur Rahman Uzanipara, Kanaighat, Sylhet 01789788915 8000.00
Bilal Ahmed Dhormopur, Kanaighat, Sylhet 966542258263 2000